Regels rond rijden in groep

Hieronder volgen enkele richtlijnen voor het groepsrijden tijdens de ritten van Vespa Club Leuven.
Van iedere deelnemer aan een VCL-rit wordt verwacht dat hij of zij zich houdt aan deze richtlijnen zodat de ritten veilig en ontspannen verlopen.

Verkeersregels

 • Aangezien we ons op de openbare weg begeven, wordt aan iedere deelnemer gevraagd zich aan de wettelijke verkeersregels te houden.
 • Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je voor een oranje of rood licht moet stoppen terwijl je voorganger nog net kan doorrijden.
 • De gangbare voorrangsregels moeten worden nageleefd! Een groep Vespa’s is volgens de verkeerswet geen colonne en heeft dus geen speciale rechten op voorrang.

Groepsrijden

Sommigen vinden het leuk en gezellig en anderen mijden het omdat ze hun eigen tempo willen rijden. Groepsrijden is net even anders dan solo rijden: je bent er mede verantwoordelijk voor dat de rit soepel verloopt en dat iedereen veilig op de plaats van bestemming aankomt. Lid zijn van onze Vespa Club wil ook zeggen dat je er vrede mee neemt dat we vaak in groep rijden en dat je je dus ook aan de richtlijnen zal houden.

Samenstelling van de groep

 • Vooraan de groep rijdt de voorrijder, die verantwoordelijk is voor de route en de snelheid en geeft leiding aan de groep (meestal met fluo vest)
 • Meteen daarachter rijden de minst ervaren (groeps)rijders.
 • Achteraan rijdt de hekkensluiter die checkt dat er geen uitvallers zijn en er voor zorgt er voor dat de groep zoveel mogelijk bijeen blijft.
 • Tijdens het rijden blijven alle deelnemers tussen de voor-en achterrijder.

Veiligheid

 • Binnen een groep bestaat de neiging om naar elkaar toe te kruipen. Doe dat niet en houd afstand.
 • Er wordt zoveel mogelijk in ‘baksteen’ formatie (geschrankt) gereden. Uitzondering hierop zijn de bochten, waarin ieder zijn ideale lijn kiest of wanneer de weg hiervoor te smal is.
 • Bij een te smalle weg rijden de deelnemers met veilige onderlinge afstand achter elkaar. Iets wat met name bij het remmen van belang is.
 • Zorg altijd voor voldoende onderlinge afstand (zie tekening) zodat je tijd hebt om beheerst te rijden op handelingen van je voorganger te reageren.
 • Laat je niet opjagen.

Rijden in groep

Spiegels kijken

 • Je bent verantwoordelijk voor de aansluiting van degene die achter je rijdt. Check je spiegels continu.
 • Als jouw achterrijder stilvalt of voor rood licht moet stoppen dan kies je een veilige plek om  te wachten, en geef een signaal aan de groep (claxon). Rij in ieder geval niet verder dan de volgende afslag of kruispunt en wacht daar tot er weer aansluiting is.

Aansprakelijkheid

 • Iedere rijder is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.
 • De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele persoonlijke of materiele schade die bij de deelname aan een rit wordt geleden.
 • Ongevallen die op de openbare weg gebeuren dienen afgehandeld te worden in overeenstemming met de verkeerswetgeving, zonodig door de betrokken verzekeringsmaatschappijen.
 • Blijf steeds geconcentreerd en aandachtig de weg en het verkeer observeren en hou je steeds aan de aan de geldende wettelijke verkeersregels.

Niet vergeten

 • Rijbewijs
 • Kentekenpapieren
 • Identiteitskaart
 • Verzekeringsbewijs (groene kaart)
 • Verplichte beschermende kledij (helm, handschoenen, …)
 • Vertrek vindt plaats op het afgesproken tijdstip.

Rijden in een groep vraagt naast continue oplettendheid voor de verkeersdeelnemers ook aandacht voor elkaar!